Výroba a predaj suchého ľadu

 
 

Suchý ľad je zaužívaný názov pre pevné  skupenstvo oxidu uhličitého. Najčastejšie je používaný ako všestranný ochladzovač a médium pre kryogenické čistenie (otryskávanie suchým ľadom). Suchý ľad sublimuje, to znamená, že sa mení z pevného skupenstva na plynné bez prechodu cez tekutú  fázu, a to pri normálnom atmosférickom tlaku. Sublimačná teplota je -78.5 °C.  Nízka teplota a priama sublimácia na plyn, ktorý je netoxický, bez farby a zápachu mu dáva vlastnosti efektívneho ochladzovača.   Jeho teplota je nižšia ako teplota obyčajného ľadu (z vody)  a voľne sa odparí do ovzdušia bez zanechania vlhkosti.

Hustota suchého ľadu sa líšia, ale obvykle sa pohybuje medzi cca 1,4 a 1,6 g/cm3  Jeho entalpia sublimácie je 571 kJ / kg (25,2 kJ / mol). Suchý ľad má nízku tepelnú a elektrickú vodivosť .

Suchý ľad - pevné skupenstvo oxidu uhličitého

 
KONTAKT:
Spoločnosť:   Icetech SK s.r.o.
Sídlo:        Bojnická 8
Mesto:       Bratislava
PSČ:         831 04
IČ DPH:      SK2022144388
IČO:         36285048
e-mail:       info@icetech.sk

Telefón:     +421 2 65443070
Fax:        +421 2 65443072 
         
            
       mailto:info@icetech.skshapeimage_4_link_0